Our Service

เราให้คำปรึกษาและบริการความงามเกี่ยวกับ

  • คิ้ว ปรับทรงให้สวยได้รูป เข้ากับโครงหน้า สำหรับท่านที่ขนคิ้วไม่สม่ำเสมอ หลุดร่วง/ขาด หรือมีคิ้วดกหนาแต่ไม่เป็นทรง ดูรายละเอียดแพ็กเกจและราคา

 

 

 

 

นอกจากนี้เรายังให้บริการตกแต่งจุดอื่นบนร่างกาย อาทิ ปานนม ไรผม และทุกจุดที่คุณลูกค้าต้องการค่ะ